Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
Text
Zaloguj
Nie masz jeszcze konta? 
Zarejestruj się
Text
Masz dość marnowania jedzenia? Witaj w Klubie! Klubie pomagania i niemarnowania!

Jak to działa?

Co miesiąc 5 szkół 
z największą liczbą punktów otrzymuje:

Witaj w Klubie! Klubie pomagania i niemarnowania!

Venturis

nagrodę o wartości ponad

25 000 zł

w tym:

  • opieka i wsparcie ekspertów z dziedziny zarządzania gastronomią, w tym szanowania jedzenia
w stołówkach szkolnych
  • 15 000 zł fundusze na realizację potrzeb 
    
wskazanych przez stołówkę szkolną

To Ty masz wpływ na to, która szkoła wygra!To Ty masz wpływ na to, która szkoła wygra!
ikonka

Zbieraj punkty, rejestrując dowody zakupu 

z produktami Winiary.

ikonka

Wesprzyj wybraną przez siebie szkołę, 
przekazując na nią zebrane punkty!

 
Text
Mamy też coś dla Ciebie!
Wspierane szkoły wygrywają, Ty także masz szanse na wygraną!

Co miesiąc do wygrania:

Thermomix TM6

Niezawodny Thermomix® TM6!

dodatkowo mamy:

10 x

1 000 zł

Tysiąc złotych dla aż dziesięciu osób!

A przez cały czas trwania loterii:

4000 x

50 zł

do zgarnięcia!

Jak grać w loterii?

1 produkt = 1 los

Kupuj produkty Winiary, rejestruj dowody 
zakupu i odbieraj losy!

Pamiętaj, że możesz zgłosić dowód zakupu 
max. 3 miesiące od daty jego wystawienia.

4000x50zł

Sprawdź od razu, czy wygrałeś 50 zł!
Każdy Twój los bierze również udział
w losowaniu 1000 zł i nagrody rzeczowej.

Title

Zwycięzcy loterii

Title

Aktualności

Title

FAQ

Program skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, które posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz własną kuchnię, w której przygotowują posiłki dla uczniów i podają posiłki w pomieszczeniu jednej stołówki oraz spełniają pozostałe kryteria przedstawione w Regulaminie.

Aby zgłosić Szkołę do Programu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.winiary.pl/rejestracja-szkol lub www.klub.winiary.pl. W formularzu należy uzupełnić dane: imię i nazwisko osoby Zgłaszającej, adres e-mail, numer telefonu, wyszukać i wybrać Szkołę z listy oraz uzupełnić pole tekstowe poprzez opisanie, jakie są potrzeby zgłaszanej Szkoły w zakresie stołówki szkolnej i opisanie, dlaczego to ta Szkoła wymaga wsparcia.

Dodatkowo podczas dokonywania zgłoszenia możliwe jest przesłanie zdjęcia lub nagrania video dokumentującego potrzeby Szkoły.

Uczestnikami Programu nie mogą być Szkoły, w których żywienie odbywa się w oparciu o usługi firm cateringowych.

Osobą zgłaszającą szkołę do programu, może być osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły lub osoba posiadająca upoważnienie do dokonania zgłoszenia udziału udzielone przez osobę uprawioną do reprezentacji Szkoły.

Zalogowani użytkownicy Klubu Pomagania i Niemarnowania WINIARY, będąc uczestnikami Loterii promocyjnej, otrzymują punkty za rejestrację dowodów zakupu z produktami WINIARY. Zebrane punkty mogą przekazać wybranej Szkole, która zgłosiła się do Programu.

Aby wziąć udział w Głosowaniu należy zalogować się do Serwisu, w Serwisie wybrać zakładkę „Przekaż punkty na wybraną szkołę”, wybrać Szkołę będącą Uczestnikiem Programu, na którą chce się zagłosować i potwierdzić swój wybór.

Tak, ale musi się to odbyć w ramach kilku Głosowań. Przy każdym Głosowaniu Użytkownik przekazuje zbiorczo wszystkie punkty zebrane na swoim koncie. Po przekazaniu punktów jego konto się „zeruje” i Użytkownik może zbierać punkty od nowa. Do decyzji Użytkownika należy kiedy przekaże punkty wybranej przez siebie Szkole, zawsze jednak przekazuje wszystkie punkty, które aktualnie znajdują się na jego koncie.

Aby wziąć udział w Loterii, należy zarejestrować konto na stronie klub.winiary.pl. Każdy Użytkownik, który założył konto na Serwisie, może rejestrować dowody zakupu z produktami WINIARY, tym samym zbierać losy w Loterii.

Tak, należy zachować wszystkie dowody zakupu zgłoszone do Loterii.

W terminie maksymalnie 3 miesięcy od daty dokonania zakupu, zastrzeżeniem, że maksymalny termin rejestracji to do 31 grudnia 2024 r.

Okres sprzedaży produktów promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń trwa od 2 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Tak, tylko osoby pełnoletnie mogą zgłosić swój udział w Loterii.

Losy instant win można wykorzystać w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania na swoim koncie Użytkownika na Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny termin wykorzystania losów instant win przypada w dniu 8 stycznia 2025 r.

Text

Organizator: UniqueOne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: KLUB.WINIARY@UNIQUEONE.PL będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY”,i/lub programu społecznego pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY”, tj. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Rozwiń >>

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte w wiadomości e-mail wysłanej na adres: KLUB.WINIARY@UNIQUEONE.PL będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY”,i/lub programu społecznego pod nazwą „Klub Pomagania i Niemarnowania WINIARY”, tj. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail jest inny niż adres e-mail, z jakiego przesłana została wiadomość. Administratorem danych osobowych jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom hostingowym, programistycznym bądź Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 32, oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi związane z obsługą niniejszej skrzynki kontaktowej dla Administratora.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. << Zwiń

Infolinia: 22 470 00 15
klub.winiary@uniqueone.pl